เลขออกซิเดชัน คือ ตัวเลขที่แสดงค่าทางประจุไฟฟ้าหรือประจุสมมติของธาตุนั้นๆ

หลักในการคิดเลขออกซิเดชันครับ

          1. ในสารประกอบของ  ธาตุหมู่ I                     = +1

                                                  ธาตุหมู่ II                   = +2

                                                  ธาตุหมู่ III                 =+3

                                                  ธาตุหมู่ IV                  =-4 ถึง +4

                                                  ธาตุหมู่ V                    = -3 ถึง +5

                                                  ธาตุหมู่ VI                  =-2 ถึง +6

                                                  ธาตุหมู่ VII                = -1 ถึง +7

          2. ธาตุอิสระ และสารประกอบที่เป็นกลางที่เลขออกซิเดชัน =0

          3. เลขออกซิเดชันของไอออนมีค่าเท่ากับประจุของไอออนนั้นๆ

          4. ธาตุ H (ไฮโดรเจน) มีเลขออกซิเดชัน=+1 ยกเว้น ธาตุคู่ของโลหะเช่น NaH  

               CaH จะเท่ากับ-1ครับ

                     *สังเกตง่ายๆครับ ถ้าHอยู่ด้านหลังของสูตรเคมีเลขออกซิเดชัน=-1ครับ

         5. ธาตุ O (ออกซิเจน) มีเลขออกซิเดชัน=-2 ยกเว้นสารประกอบเปอร์ออกไซด์เช่น

              H2O2 จะเท่ากับ-1ครับ

Advertisements